PRACE W TERENIE

Myśliwi i stażyści z Koła Ryś Wschowa na montażu urządzeń łowieckich.

INFORMACJA

W bieżącym sezonie Zarząd Koła Ryś we Wschowie zamierza zorganizować w obwodzie 157 polowania zbiorowe metodą szwedzką (z wysiadek),ale do takich polowań niezbędna jest odpowiednia ilość wysiadek. Dnia 08-06-2024 (sobota) godz 8.00 zachęcamy wszystkich członków Koła do wyjazdu na montaż urządzeń łowieckich ,zainteresowanych kolegów proszę o kontakt z Łowczym

DARZ BÓR

PRACE W TERENIE

Ogradzamy pola i dyżurujemy przy uprawach aby odstraszyć zwierzynę i uniknąć szkód łowieckich

Zarząd Koła Ryś we Wschowie dziękuje wszystkim myśliwym którzy zaangażowali się w pomoc przy grodzeniu pola należącego do rolnika z Konradowa na sektorze NR-10

DARZ BÓR

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kolegów na zebranie dnia 01-06-2024 (sobota) o godz 10.00 w sie dzibie Koła . Łowczy będzie wydawał nowe upoważnienia do wykonywania polowania ,proszę o zwrot starych odstrzałów .

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC

W sobotę 01-06-2024 po zebraniu organizacyjnym jest szykowany wyjazd na prace przy grodzeniu pola p.Krawca w Krzepielowie ,prace potrwają też w niedzielę od godz 10.00 .Proszę zabrać ze sobą rękawice i szpadel . OBECNOSĆ OBOWIĄZKOWA dla wszystkich członków koła .Można przysłać osoby do zastępstwa. Osoby które nie mogą stawić się na pracach maja zgłaszać ten fakt Łowczemu.

ZAWODY Koła Ryś Wschowa

Zawody Koła Ryś odbędą się na strzelnicy w miejscowości Krutla k/Wolsztyna dnia 15-06-2024 o godzinie 9.00. Strzelanie do rzutków skeet i trap, będzie też przystrzelanie broni myśliwskiej.Proszę o zgłaszanie się do kol. Dariusza Kajcy w celach organizacyjnych do dnia 01-06-2024

Polowanie Dewizowe

W związku z polowaniem dewizowym na kozły od17.05.2024 do 21.05.2024

polujemy tylko na uprawach gdzie występują szkody.Polujemy w godzinach

od 22.00 do 05.00 w razie pytań proszę o kontakt z Łowczym

WALNE ZEBRANIE KOŁA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „RYŚ” we WSCHOWIE. WZ odbędzie się w dniu 28-04-2024 r. (niedziela) o godz. 10:00 w siedzibie Koła przy ul. Polnej nr. 39.

ZEBRANIE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków naszego Koła na tradycyjne zebranie w dniu 05-04-2024 r. (piątek) godz. 17:00.

ZEBRANIE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków Koła na zebranie w dniu 01-03-2024 (piątek) o godz. 17:00. Tematem zebrania będzie przegląd i weryfikacja uchwał Koła.