WALNE ZEBRANIE 15-01-2022 (sobota)godz. 13.00

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Zebranie odbędzie się w siedzibie naszego Koła ul. Polna 39 w dniu 15-01-2022 (sobota) godz. 13.00.

INFORMACJA

Łowczy Koła Ryś we Wschowie informuje myśliwych naszego Koła o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 09-01-22r (niedziela).

INFORMACJA

Prosimy o zwrot upoważnień do wykonywania polowania ponieważ kończy się ich ważność. Upoważnienia wrzucamy do skrzynki na listy na posesji Koła do dnia 31-12-2021. Odbiór nowych upoważnień w dniu 01-01-2022 w godz. 12 do 14 w siedzibie Koła.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

BOŻE NARODZENIE 2021

Koledzy Myśliwi,

Dawnym, zwyczajem życzymy Wam, pomimo trudnych czasów, zdrowych, bezpiecznych, beztroskich i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Wasza pasja wydobywa z Was to, co najlepsze.

Niech  pamięć o tradycjach łowieckich naszych przodków, o szacunku dla zwierzyny, o miłości do przyrody nigdy Was nie opuszcza. Życzymy Wam wielu bezpiecznych i owocnych w dobre emocje wyjść w łowiska w nowym, 2022 roku.

Wasze Rodziny, Bliskich i Przyjaciół prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia i zrozumienia dla Waszej pasji.

Niech Wam Święty Hubert sprzyja, a Bór darzy przez cały najbliższy rok.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie

SKŁADKA NA PZŁ 2022

W sprawie: ustaienia składek członkowskich , zasad podziału składki pomiędzy
Zarząd Główny PZŁ i zarządy okręgowe oraz dodatkowego ubezpieczenia
myśliwych na rok 2022.
Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt. 19 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r. postanawia, co
następuje:
§ 1
1.Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2022
ustalić następująco:
a. Składka normalna – 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 393 zł
b. Składka ulgowa, o której mowa w 8124 ust. 2 Statutu PZŁ – 175 zł plus ubezpieczenie
43 zł razem 218 zł
c. Składka ulgowa, o której mowa 8124 ust. 3 Statutu PZŁ – 87,50 zł plus ubezpieczenie
43 zł razem 130,50 zł

Składkę przelewamy na konto naszego Koła do dnia 24-12-2021r. Kto nie zapłaci w terminie to nie będzie mógł brać udziału w polowaniach ze względu na brak ubezpieczenia.

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie

Dariusz Kajca

INFORMACJA

W dniu 3-12-2021(piątek) w godz. od 10 do 12 w siedzibie naszego Koła Łowczy będzie uzupełniał upoważnienia do wykonywania polowania. Będzie można załatwić inne sprawy związane z łowiectwem.

Wiesław Skupski

INFORMACJA

Łowczy Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych naszego Koła że w dniu 18-11-2021(czwartek) o godz. 16:00 w siedzibie naszego Koła będą zbierane trofea rogaczy i jeleni byków na ocenę. W tym dniu łowczy będzie uzupełniał upoważnienia do wykonywania polowania. Według zaleceń ZO w czasie załatwiania spraw liczba myśliwych nie powinna przekraczać trzy osoby. Obowiązkowo maseczki w czasie pobytu na świetlicy.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

INFORMACJA

Na polowanie Hubertowskie prosimy zgłaszać się do 10-11-2021 r. Zgłoszenia telefonicznie u kol. Łowczego. Zbiórka w dniu polowania w siedzibie naszego Koła o godz. 7:30. Polowanie odbędzie się metodą skandynawską, w związku z tym kto jeszcze nie wywiózł wzwyszki w teren ma czas do 07-11-2021. Kontakt w sprawie wywozu wzwyszki z Łowczym. Na pozostałe polowania zbiorowe potwierdzamy obecność u kol. Łowczego.

Msza Św. HUBERTOWSKA 2021

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła wraz z rodzinami, na Mszę Św. Hubertowską. Która odbędzie się w dniu 05-11-2021 r. (piątek) o godz. 18:00 w Klasztorze we Wschowie. Po mszy odbędzie się koncert pianistyczny związany z muzyką dworską i myśliwską.

Prezes Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie

Mieczysław Marciniak

Szkolenie 30-10-2021

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol. myśliwych naszego Koła na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Będzie też szkolenie z zakresu bio asekuracji ASF. Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszego Koła w dniu 30-10-2021r. (sobota) godz. 10:00. Bez takich szkoleń nie będzie można polować.

Łowczy

Wiesław Skupski