Komisja inwentaryzacyjna

Stefan Joachimiak, Mieczysław Marciniak, Piotr Joachimiak, Zbigniew Wach.