Członkowie koła

Lista członków koła na dzień 20.02.2020

Lp.
Nazwisko i imię

1. Anuszkiewicz
   Krzysztof
2. Bartosiewicz
    Krzysztof
3. Biegaj
    Józef
4. Bielak
    Jan
5. Chałupka
     Tomasz
6. Chmura
     Robert
7. Dul
     Władysław
8. Ilski
    Andrzej
9. Ilski
     Mieczysław
10. Jędrzejczak
       Paweł
11. Joachimiak
      Piotr
12. Joachimiak
      Stefan
13. Jon
      Stanisław
14. Kajca
       Dariusz
15. Kaminiarz
      Jacek
16. Kaminiarz
      Janusz
17. Kostrzewa
      Zenon
18. Krygier
      Wojciech
19. Kujawa
      Artur
20. Kurosz
       Tomasz
21. Lewandowski
      Radosław
22. Liberski
       Lech
23. Ławniczak
       Krzysztof
24. Łopusiewicz
       Ryszard
25. Marciniak
       Mieczysław
26. Milkowski
       Michał                                                                                                                                            27. Milkowski                                                                                                                                           Radosław          
28. Neć
       Bartosz
29. Nietopiel
       Fabian
30. Nietopiel
       Józef
31. Nietopiel
       Sebastian
32. Nowakowski
      Dariusz
33. Pastok
       Ryszard
34. Płóciniak
       Maciej
35. Płóciniak
       Wojciech
36. Płóciniak
       Wojciech Tomasz
37. Poprawski
       Czesław
38. Prask
       Stefan
39. Romanowicz
       Mirosław
40. Rynkiewicz
       Waldemar
41. Sydorczyk
       Jarosław
42. Skupski
      Bogusław
43. Skupski
       Wiesław
44. Sobczuk
       Krzysztof
45. Sobczyk
       Bogdan
46. Szczepański
      Henryk
47. Szczepański
      Tomasz
48. Śladewski
       Zbigniew
49. Śliwa
       Walenty
50. Tarka
       Zbigniew
51. Tkacz
       Zdzisław
52. Trzmiel
        Adam
53. Trzmiel
        Piotr
54. Turkowiak
        Paweł
55. Tymczyszyn
        Daniel
56. Tymczyszyn
        Zygmunt
57. Wardecki
        Marcin
58. Wicher
        Henryk
59. Wojciech
        Radosław
60. Wolniczak
        Bartosz
61. Wójcik
       Adam
62. Wójcik
        Maciej
63. Zarzycki
       Wojciech

Stażyści :

1. Rajch Mateusz
2 .Pawlik Marek
3 .Piter Paweł
4 .Prask Marek
5 .Maciej Małecki

Darz Bór