RODO

Korespondencja

 1. Administrator Pani/Pana danych: Koło Łowieckie nr 68 „RYŚ” we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Polna 39, kolo@rys.wschowa.info
 2. Cele przetwarzania |  podstawa prawna
  1. Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla dostawców
  1. Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
 3. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj. dostawca hostingowy.
 4. Przysługujące Pani/Panu prawa:     
  1. Prawo żądania dostępu do danych
  1. Prawo żądania sprostowania danych
  1. Prawo żądania usunięcia danych
  1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 5. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.

Członkowie koła

 1. Administrator Pani/Pana danych: Koło Łowieckie nr 68 „RYŚ” we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Polna 39, kolo@rys.wschowa.info
 2. Cele przetwarzania |  podstawa prawna
  1. Przyjęcie deklaracji członkostwa w kole łowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z art. 32 pkt. 4 ust. 2) oraz art. 33 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Statut Koła Łowieckiego Ryś.
 3. Okres przechowywania: dane przechowywane będą przez okres 5 lat od utraty członkostwa w kole łowieckim
 4. Odbiorcy:
  1. podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia tj.
  1. biuro rachunkowe,
  1. epi24 – systemy informatyczne Krzesiński,
  1. hosting serwera pocztowego,
  1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze,
  1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckeigo w Warszawie
 5. Przysługujące Pani/Panu prawa:     
  1. Prawo żądania dostępu do danych
  1. Prawo żądania sprostowania danych
  1. Prawo żądania usunięcia danych
  1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 6. Obowiązek podania danych: Członkostwo w kole łowieckim jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne w celu przyjęcia deklaracji członkostwa w kole. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie deklaracji członkostwa. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne.
 7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szkody łowieckie

 1. Administrator Pani/Pana danych: Koło Łowieckie nr 68 „RYŚ” we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Polna 39, kolo@rys.wschowa.info
 2. Cele przetwarzania |  podstawa prawna
  1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o szacowanie szkód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 3. Okres przechowywania: dane przechowywane będą przez okres 5 lat
 4. Odbiorcy:
  1. podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
  1. wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego
  1. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
 5. Przysługujące Pani/Panu prawa:     
  1. Prawo żądania dostępu do danych
  1. Prawo żądania sprostowania danych
  1. Prawo żądania usunięcia danych
  1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 6. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynikajacych z art. 46 pkt. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwosci przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.