INFORMACJA

W dniu 03-03-2023 o godz. 17:00 w siedzibie naszego Koła odbędzie się zbiórka trofeów jeleni byków do oceny, pozyskanych w terminie od 01-11-2022 do 28-02-2023.

Łowczy Koła Wiesław Skupski

KOMUNIKAT

Sektor SL 6 obwód 157 (Drzewce) został całkowicie wyłączony z polowań ze względu na gniazdowanie w tym rejonie orła bielika.

Łowcz Wiesław Skupski

ZEBRANIE

Zarząd Koła zaprasza kolegów myśliwych naszego Koła na zebranie w dniu 03-02-2023 r.(piątek) godz.17:00.

Dodatkowe polowanie zbiorowe

W dniu 08-01-2023 (niedziela) odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe na jelenie w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania jeleni, za co grożą konsekwencje. Do dnia 15-01-2023r wstrzymuje się odstrzał dzików na obwodzie 174 i obwodzie 157.

Łowczy Koła Wiesław Skupski

INFORMACJA

Od dnia 17-11-2022 r. wstrzymuje się odstrzał saren na obw. 157 i 174.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

Ocena trofeów

Prosimy kolegów myśliwych tych którzy pozyskali do 01-11-2022r. w sezonie łowiecki 2022/2023 trofea jelenia byka, daniela byka, sarny rogacza do oceny. Trofea prosimy dostarczyć do siedziby naszego Koła w dniu 11-112022 (piatek) o godz. 12:00. Ocena trofeów odbędzie się w dniu 15-11-2022r.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

Msza Hubertowska

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych wraz z rodzinami na Mszę Hubertowską w dniu 03-11-2022r. o godz. 18:00. Jak co roku msz odbędzie się w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie.

Polowanie dewizowe

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kolegów myśliwych naszego Koła że w dniach 26-10-2022 r.( środa) po południu do dnia 30-10- 2022 r. (niedziela) rano wstrzymuje się wyjazdy w teren na obwodzie 157 i obwodzie 174. W tych dniach będziemy gościć kolejną grupę myśliwych dewizowych na jelenie.

Szkolenie

Zarząd Koła Rys we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych naszego Koła na obowiązkowe szkolenie z zakresu zachowania bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Oraz zasad bioasekuracji na polowaniach zbiorowych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszego Koła w dniu 30.10,2022 r. (niedziela) o godz. 10.00. Szkolenie jest obowiązkowe, kto nie będzie miał takiego szkolenia nie będzie mógł brać udziału w polowaniu zbiorowym. Będzie też omawiany plan polowań zbiorowych.

Walne Zebranie

Zawiadomienie

Zarząd Koła Łowieckiego ,,Ryś” we Wschowie zawiadamia że dnia 29.09.2022 w świetlicy koła przy ulicy Polnej 39 we Wschowie o godzinie 18 00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Wybór przewodniczącego.

5.Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.

6.Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

7.Przedstawienie sprawozdania zarządu.

8.Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

9.Przedstawienie sprawozdania komisji strzeleckiej.

10.Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.Przyjęcie sprawozdań.

12.Udzielenie absolutorium zarządowi.

13.Przedstawienie preliminarza (planu finansowego na sezon przez głosowanie)

14.Wybór uzupełniający do zarządu.

15.Propozycja uchwał Walnego Zgromadzenia.

16.Głosowanie nad proponowanymi uchwałami.

17.Wolne głosy i wnioski.

18.Zakończenie.