ZBIÓRKA NA WÓZEK DLA WOJTKA

Koledzy myśliwi naszego Koła, rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup wózka akumulatorowego dla naszego kolegi Wojtka Zarzyckiego. Wszyscy wiemy jaki jest jego stan zdrowia, dlatego zakup wózka dla niego uważamy za konieczny. Chcemy aby on mógł się poruszać za pomoc zakupionego wózka. Obecnie jest przykuty da łóżka i nie może się poruszać. Wiemy i pamiętamy jak wiele on zrobił dla nas myśliwych i naszego Koła, pomagał nam zawsze nigdy niczego nie odmówił. Wózek akumulatorowy kosztuje 6000zł, jest to wózek bardzo mało używany wygląda jak nowy, jest to połowa ceny nowego wózka. Koledzy którzy chcieliby pomóc w zakupie tego wózka prosimy o wpłatę pieniędzy na konto bankowe naszego Koła : B.S. Wschowa: 04 8669 0001 0000 0475 2000 0005. Wszelkie pytania prosimy kierować do kolegi Darka Kajcy tel: 601723299.

INFORMACJA

Koledzy na obwodzie 174 rejon Osowa Sień (bagienko) Dać Bogi na polach została posiana kukurydza. W związku z tym tam należy w pierwszej kolejności wpisywać się na polowanie. Rejony obw. R4,R5.

Łowczy

Przystrzelanie broni

W dniu 07-05-2022r.(sobota) o godz. 9 tej na strzelnicy w Krzywiniu odbędzie się trening strzelecki z broni śrutowej (amunicję zapewnia Koło do broni śrutowej). Będzie też przystrzelanie broni kulowej. Będziemy też strzelać do makiety dzika (tutaj własna broń i amunicja).

Zarząd Koła

Książka PZŁ EKEP

1.Kliknij na link podany na stronie.

2. Wypełnij wniosek o nadanie uprawnień w systemie ” System KŁ”.

3. Po wypełnieniu wniosku kliknij w pole „wyślij”.

4.Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku na twój email.

5 Następnie oczekujesz ( może być to nawet do 20 godzin) na login i hasło.

Aplikacja PZŁ EKAP na telefony na androidzie do pobrania w sklepie Play. Aplikacja na iPhona PZŁ Ekep do pobrania w appstory. Aplikacja jest dostępna za darmo.

https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=kl.pzlow.pl&_PageID=2975 KLIKNIJ TUTAJ

ZEBRANIE

W dniu 29-04-2022r. (piątek) o godz. 17:00 w siedzibie naszego Koła odbędzie się zebranie w sprawie uruchomienia nowej książki elektronicznej wpisów pobytu na polowaniu. Będzie obecny przedstawicie ZO Zielona Góra. Nowa Książka PZŁ EKEP będzie obowiązkowa od dnia 01-05-2022r.

Nowe upoważnienia do wykonywania polowania

Łowczy Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol. myśliwych naszego Koła po odbiór nowych upoważnień do wykonywania polowania. Upoważnienia będą wydawane w siedzibie naszego Koła w dniu 19-04-2022 r. (wtorek) o godz. 17:00. Myśliwi którzy mają zaległości wobec Koła nie otrzymają nowych upoważnień do wykonywania polowania.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

WIELKANOC 2022

Myśliwym naszego Koła i ich rodzinom z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie

Zmiany w przepisach PZŁ

Zmiany w przepisach łowieckich podyktowane ustawą o IGO. Co musisz wiedzieć?

W piątek poinformowaliśmy wszystkie koła łowieckie przez zarządy okręgowe PZŁ, że z dniem 1 kwietnia weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do zmian dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). Poniżej ponawiamy informację na temat znowelizowanych rozporządzeń wraz z wyjaśnieniem.

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 717).

Rozporządzenie to określa nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. We wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy, który otrzyma upoważnienie do wykonywania polowania na gatunki łowne może na to samo pozwolenie pozyskiwać inwazyjne gatunki obce (IGO). Wpisuje je tylko w kolumnie 8., czyli w sprawozdaniu z polowania indywidualnego, gdzie podaje gatunek z listy IGO, liczbę pozyskanych sztuk, datę, godzinę i miejsce polowania oraz opis formy poroża.

Natomiast we wzorze książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym data i godzina zakończenia polowania indywidualnego w przypadku polowania nocnego musi być dokonana do godziny 9.00 po zakończeniu polowania. Jednocześnie książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym została rozszerzona o sprawozdania z polowania indywidualnego o gatunki IGO.

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 714).

Rozporządzenie to oznacza, że norka amerykańska (wizon amerykański) pozostała na liście zwierząt łownych z całorocznym okresem polowań.

POBIERZ ROZPORZĄDZENIE

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 696).

Nowelizacja rozporządzenia oznacza, że z listy gatunków łownych znikają: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak

INFORMACJA

Łowczy Koła informuje kol. myśliwych o obowiązku zdania wszystkich upoważnień do wykonywania polowania do Dnia 31-03-2022r. Upoważnienia wrzucamy do skrzynki na listy która znajduje się obok tablicy ogłoszeń, przed wejściem do świetlicy. Kto nie zda upoważnień w wyznaczonym terminie nie otrzyma nowych.

INFORMACJA

W dniu 07-04-2022 odbędzie się ocena trofeów jeleni byków. Prosimy kol. myśliwych o dostarczenie trofeów na świetlicę naszego Koła w dniu 31-03-2022 godz. 16:00. Przypominamy kol. myśliwym o dostarczenie protokołów z wykonanych prac gospodarczych łowczemu Koła do dnia 31-03-2022r godz. 16:00. Protokoły z wykonanych prac powinny być potwierdzone przez gospodarzy obwodów lub członków zarządu Koła.