ZEBRANIE KOŁA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła na zebranie członków w dniu 06-10-2023r.(piątek) o godz. 17:00.

Zasilanie łowiska zwierzyną drobną

W dniu 15-09-2023r. zostały ponownie zasilone nasze obwody łowieckie 157 i 174 w kuropatwę polną. Kontynuujemy dalej program zasilanie łowiska w zwierzynę drobną, aby pomóc populacji w odbudowie właściwego stanu z przed lat. Prosimy kolegów myśliwych o redukcję drapieżników, co pomoże w szybszej odbudowie liczebności kuropatwy.

Polowania dewizowe na jelenie

Od dnia 16-09-2023r. po południu do dnia 21-09-2023r. rano w obwodach 157 i 174 wstrzymuje się wykonywanie polowań. Polowanie dewizowe, od dnia 24-09-2013r. rano do dnia 28-09-2023r. wieczór wyłącza się z polowań obwód 157 sektory SL11, SL12, SL13, SL14, SL24, S38, S37, SL 42, SL 46, SL 48, obwód 174. R 4, R 5, R 12, R 13.

ZEBRANIE KOŁA 01-09-2023

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków Koła na tradycyjne zebranie w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17:00. W okresie polowań zbiorowych zebrań nie będzie. Bieżące sprawy będą przekazywane po polowaniu.

Zasilanie Łowiska kuropatwą (Perdix perdix)

Nasze Koło realizując program zasilania łowiska w zwierzynę drobną, kolejny raz zakupiło większą ilość kuropatwy, w celu zasilenia populacji już istniejącej w naszym łowisku. Efekty są widoczne, będąc w łowisku widzimy coraz więcej zwierzyny drobnej. Program będzie kontynuowany przez najbliższe lata.

INFORMACJA

W dniu 31-07-2023r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Koła będą wydawane nowe upoważnienia do wykonywania polowania. Stare upoważnienia do zwrotu.

INFORMACJA

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego.

Termin wykonania odstrzału sanitarnego dzików do 15-12-2023r.

Obwód 157 2 szt.

Obwód 174 1 szt.

Polowanie dewizowe na rogacze

W dniach od 25-06-2023r. do dnia 28-06-2023r. będziemy gościć myśliwych dewizowych na rogacze. W tych dniach będzie wstrzymany wyjazd w teren na obwodach 157/ i 174.

Łowczy Koła Wiesław Skupski

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych i ich rodziny na coroczny piknik rodzinny który odbędzie się w dniu 01-07-2023r. (sobota) o godz. 14:00 na terenie naszego Koła. Prosimy o potwierdzenie obecności na pikniku u kol. Roberta Chmury do dnia 24-06-2023r. Będzie wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci oraz ich opiekunów.