Archiwum autora: Liberski

Sprawy organizacyjne

Z dniem 10.08.2020 Krzysztof Bartosiewicz złożył rezygnację z funkcji sekretarza koła. Zarząd powołując się na paragraf 45 punkt 7 Statut PZŁ powierzył pełnienie obowiązków sekretarza koła koledze Radosławowi Milkowskiemu. Kol. Mateusz Rajch i Marek Pawlik zaliczyli staż w naszym Kole. Tomasz Kurosz zrezygnował z członkostwa naszego Koła.

Sprzedaż zwierzyny grubej

Zarząd koła Ryś we Wschowie informuje że prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierzyny grubej. Osoby lub firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Łowczym tel: 606708726. ZDROWA ŻYWNOŚĆ Z LUBUSKICH LASÓW-DZICZYZNA SMACZNIE I ZDROWO. WALORY ŻYWIENIOWE DZICZYZNY Dziczyzna jest bardzo dobrym źródłem składników odżywczych i pod wieloma względami spełnia cechy żywności prozdrowotnej. Stwierdzono, że istnieją różnice w podstawowym składzie chemicznym między… Czytaj dalej »

Kolejna tura odstrzałów sanitarnych na dziki

Poniedziałek 20-07-2020 r. w siedzibie naszego Koła o godz. 16:00, Łowczy będzie wydawał upoważnienia do wykonywania odstrzału sanitarnego na dziki. Upoważnienia będą wydawane myśliwym którzy mają przeszkolenie do wykonywania odstrzału sanitarnego. W dniu wydawania upoważnienia każdy myśliwy będzie musiał przejść uzupełnienie szkolenia do wykonywania odstrzału sanitarnego. Szkolenie będzie prowadził Łowczy ( zalecenie Powiatowej Inspekcji Weterynarii).… Czytaj dalej »

Przystrzelanie broni

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych naszego Koła o możliwości przystrzelania broni myśliwskiej. Przystrzelanie zaplanowano na dzień 04-07-2020 r.(sobota) godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskie w miejscowości Krutla. W tym dniu Łowczy będzie wydawał nowe upoważnienia do wykonywania polowania. Będzie też możliwość strzelania konkurencji śrutowej trap i skeet amunicję zapewnia Koło. Konkurencja dzik amunicja… Czytaj dalej »

Składka 2020/2021

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych o obowiązku płacenia składek członkowskich na rzecz naszego Koła do dnia 30-06-2020 r. Normalna składka wynosi 300 zł a ulgowa 150 zł,(ulgowa przysługuje osobom które ukończyły 70 lat). Składkę wpłacamy na konto naszego Koła. Konto bankowe:BS Wschowa nr:  04  8669  0001  0000 0475  2000  0005

ZŁOTY ROGACZ II 2020

Polowanie Złoty Rogacz II odbędzie się w dniach: 26-06-2020 r. (piątek) wieczorem 27-06-2020 r. (sobota) rano i wieczorem i 28-06-2020 r.(niedziela) rano, zbiórka 28-06-2020 r(niedziela). godz. 10:00 Drzewce Michałówka. Koledzy nie posiadający uprawnień selekcjonerskich polują na dziki. Zgłoszenie obecności na polowaniu u Łowczego co najmniej dwa dni przed polowaniem. ZBIÓRKA I SPRAWY ORGANIZACYJNE 26-06-2020 r… Czytaj dalej »

Nowy członek naszego koła

Zarząd KŁ Ryś we Wschowie na posiedzeniu zarządu w dniu 02.06.2020 uchwałą nr 2/2020/2021 podjął decyzję o przyjęciu kolegi Radosława Milkowskiego w poczet członków naszego koła.

Informacja Zarządu Głównego na temat zapisów „Tarczy III”

W związku z krążącą się w sieci dezinformacją na temat poprawek w ustawie Prawo łowieckie, jakie miałybybyć zawarte w „Tarczy III” (druk senacki nr 106), Zarząd Główny informuje, że aktualna treść poprawki wramach procedowanej ustawy brzmi następująco:POPRAWKAdo projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowychw związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki… Czytaj dalej »

Plan sanitarny dzików na ob. 157 i 174 został wykonany

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z marca 2020 r. o odstrzale sanitarnym na dziki ob. 157 i 174 informuję kol. myśliwych że plan w całości został wykonany. W związku z tym, z dniem 09-05-2020 r. upoważnienia do wykonywania polowania sanitarnego na ob. 157 i 174 tracą ważność. Nowe upoważnienia na odstrzał planowy dzików będą wydawane… Czytaj dalej »