Polowania dewizowe na jelenie

przez | 12 września, 2023

Od dnia 16-09-2023r. po południu do dnia 21-09-2023r. rano w obwodach 157 i 174 wstrzymuje się wykonywanie polowań. Polowanie dewizowe, od dnia 24-09-2013r. rano do dnia 28-09-2023r. wieczór wyłącza się z polowań obwód 157 sektory SL11, SL12, SL13, SL14, SL24, S38, S37, SL 42, SL 46, SL 48, obwód 174. R 4, R 5, R 12, R 13.