MSZA HUBERTOWSKA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła wraz z rodzinami na mszę Hubertowską w dniu 30-10-2019 o godz.18:00 (Środa). Msza odbędzie się w Klasztorze Ojców Franciszkanów  we Wschowie.

INFORMACJA

Witam kolegów.Chciałem przekazać informację że od dnia 01-10-2019r obowiązuje nas posiadanie szafy na broń w klasie S- 1. Kolega Darek Kajca zbiera zamówienia na zakup szaf. Zakup w większej ilości daje możliwość negocjacji ceny u producenta. 
Klasa odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 14450:2006

Zgodność z wymogami KT/101/IMP/2008

Certyfikat Nr P41/034/2017 (7118 

INFORMACJA

 Nasze Koło zakupiło 30 szt bażantów w celu zasilenia łowiska.W dniu 28-09-2019 (sobota) w obwodzie 174 rejon Dębowa Łęka (trzciny) zostały wypuszczone przy udziale myśliwych naszego Koła: Wiesław Skupski, Lech Liberski, Henryk Wicher,Marcin Wardecki,Mateusz Rajch.

POLOWANIE DEWIZOWE

Zarząd Koła Ryś informuje kol.myśliwych naszego Koła że w dniach od 29-09-2019 do dnia 03-10-2019 będziemy gościć myśliwego dewizowego na jelenie byki. W związku z tym w obwodzie nr. 157 będą wyłączone rewiry: Gogoc, Drzewce Wąwóz,Nafciarnia,Piaskowa Góra,Krzywe Akacje, Bagno (plus rejon).

 

ZEBRANIE 04-10-2012

Zarząd koła Ryś zaprasza myśliwych na zebranie w dniu 04-10-2019 (piątek) godz. 17:00. Na zebraniu będzie szkolenie myśliwych w udzielaniu pierwszej pomocy osobą poszkodowanym w wypadku. Odbędzie się też szkolenie  z zakresu przepisów obowiązujących na polowaniu zbiorowym.

Rozporządzenie Ministra Środowiska

DzUstaw_z_20190919_Rozp_MS_w_spr_polowan  (Kliknij)

Kuropatwy

Nasze Koło zakupiło w tym roku 120 kuropatw, jest to kontynuacja zasilania łowiska w kuropatwę. W obwód łowiecki nr 157 w dniu 08-09-2019 wypuszczono 60 szt. i obwód nr 174 też 60 szt.  Mamy nadzieję, że poprzez zasilanie łowiska kuropatwą przyczynimy się do zwiększenia populacji kuropatwy w naszym łowisku.

INFORMACJA

 

W dniach 21-22 sierpnia kolega Radosław Milkowski nieodpłatnie przekazał i wpuścił do łowiska 20 szt. bażantów oraz około 400 szt. przepiórek. Ptaki wypuszczone zostały w obw. 157 przy obecności gospodarza Bartosza Wolniczaka. Zarząd Koła Ryś we Wschowie serdecznie dziękuje  kol. Radkowi za wspaniałą inicjatywę w zwiększaniu populacji zwierzyny drobnej w naszym łowisku. Prosimy kolegów myśliwych o zwiększenie penetracji terenu  w rejonach gdzie były wypuszczone bażanty i przepiórki w celu zwalczania drapieżników.

Wynik 36 zawodów strzeleckich Jeleń Brenno Ryś Wschowa

Zawody strzeleckie pomiędzy Kołem Jeleń Brenno a Ryś Wschowa zakończyły się zwycięstwem Naszego Koła uzyskując 2920 punktów a Jeleń Brenno uzyskało 2885 punktów różnica wyniosła tylko 35 punktów.  Indywidualnie zawody wygrał Walkowski Piotr uzyskując 270 punktów, drugi był Nietopiel Fabian uzyskując 255 punktów,trzeci był Jabłoński Mariusz uzyskując 250 punktów. Zawody odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze pogoda była wspaniała i nastroje kolegów też po ogłoszeniu wyników wszyscy zasiedliśmy przy stołach do wspólnej biesiady. W przyszłym roku organizatorem 37 zawodów strzeleckich będzie nasze Koło zapraszamy kolegów do wzięcia w nich udziału.

Zaczynamy polowanie na jelenie

Łowczy zaprasza myśliwych naszego Koła na uzupełnienie wpisu w zezwoleniu na odstrzał  jeleni w dniu 31-08-2019 godz 15:00 świetlica Koła.