Uzupełnienie upoważnienia do wykonywania polowania

Łowczy Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego koła w dniu 23-10-2020 (piątek) w godz. 15/16 w celu uzupełnienia upoważnienia do wykonywania polowania. Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny, w celu uniknięcia spotykania się w grupach.

Tak dla rodziny w łowisku

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze przesyła zgodnie z zobowiązaniem Łowczego Krajowego z dnia 16 września br. link do petycji pn. „Tak dla Rodziny w łowisku”. Prosimy o zapoznaniem się z treścią petycji oraz podpisanie przez osoby, które pragną wesprzeć naszym zdaniem tą ze wszech miar potrzebną zmianę. Prosimy jednocześnie przekazanie niniejszej informacji wszystkim członkom Waszych kół łowieckich, stażystom, sympatykom łowiectwa.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/parlamentarzysci_rzeczypospolitej_polskiej_tak_dla_rodziny_w_lowisku/

Walne zebranie

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza wszystkich członków Koła, na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 26-09-2020 r.(Sobota) o godz. 14:00.

Galeria już działa

Dzięki udostępnieniu linków do prywatnej galerii zdjęć kol. Jacka Kaminiarza została odtworzona galeria na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do jej odwiedzania.

Polowanie dewizowe na jelenie byki

W dniach od 13-09-2020 r. do dnia 21-09-2020 r. nasze Koło będzie gościć myśliwych dewizowych na jelenie byki. W związku z tym od dzisiaj 07-09-2020 r. na obwodzie nr. 157 obowiązuje całkowity zakaz polowania w lesie i na Gogocu. W czasie pobytu myśliwych dewizowych na polowanie zapisujemy się telefonicznie u Łowczego w godz. od. 10:00 do 12:00. Kto pozyska jelenia byka ma obowiązek okazać wieniec Łowczemu.

Łowczy

Wydawanie nowych upoważnień

W dniu 5-09-2020 r.(sobota) o godz.11:00 w siedzibie naszego Koła Łowczy będzie wydawał nowe upoważnienia do wykonywania polowania.

Możliwość przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów kół

W związku z ciągłym rozwojem sytuacji oraz niepewnością co do COVID – 19 niewskazanym jest odkładanie zwoływania walnych w kołach.

Niewątpliwie w obecnej sytuacji wiele kół stoi przed dylematem czy organizować walne w kołach dla których przygotowane porządki obrad zawierają wyłonienie członków zarządu koła z uwagi np. na wcześniejszą rezygnację z pełnionej funkcji przez dotychczasowych członków. Ustawa Prawo łowieckie nie przewiduje w dyspozycji normy zawartej w art. 33e ust. 2 sytuacji dotyczącej konieczności np. uzupełnienia składu członków zarządu koła w trakcie kadencji.  Ustawa odnosi się wyłącznie do pełnych kadencji. Zamiarem Ustawodawcy nie było wprowadzenie całkowitego zakazu przeprowadzania jakichkolwiek wyborów do organów kół łowieckich, a jedynie w początkowych fazach wybuch pandemii, zabezpieczenie możliwości funkcjonowania organów kół którym w czasie obowiązywania zakazu przemieszczania się i wychodzenia z domów wygasały kadencje. Koło pozostawione bez zarządu nie jest w stanie działać, nie jest w stanie realizować ustawowych obowiązków chociażby nawet dotyczących walki z ASF. Koła łowieckie stanowią niezwykle ważny element przeciwdziałania rozpowszechnianiu się ASF, działają tym samym dla dobra całego społeczeństwa. Organizując walne nie wolno zapominać o obowiązku przestrzegania wszystkich środków bezpieczeństwa przewidziane przez obowiązujące przepisy