Wyniki konkursu ” Zwierzęta leśne w naturalnym środowisku”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy współpracy z Kołem Łowieckim „Ryś” Wschowa zorganizowała konkurs plastyczny „Zwierzęta leśne w naturalnym środowisku”. Został on zorganizowany w celu:

  • rozbudzania zainteresowań przyrodniczych,
  • pobudzania wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej dzieci,
  • rozbudzania świadomości poszanowania przyrody,
  • rozbudzania wrażliwości estetycznej,
  • doskonalenia umiejętności manualnych,
  • promowania kultury i tradycji łowieckich,
  • zwrócenia uwagi na zagadnienie ochrony przyrody ojczystej.

Zainteresowanie konkursem było duże, ponieważ wpłynęły aż 53 prace. Dzieci do wykonania ich wykorzystały różne materiały i techniki. Pomysłowości nie było końca. Tym bardziej cieszy nas kreatywność małych artystów. Jednak należało wybrać z tego zacnego grona laureatów. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Kategoria wiekowa trzy-, cztero-, pięciolatki:

I miejsce Hanna Osińska – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej,

II miejsce Nadia Nalepińska – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej,

III miejsce Aniela Maćkowiak – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej.

II kategoria klas „0”-I

I miejsce  Emilia Weleszczuk – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

II miejsce  Emilia Skrzypińska – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,

III miejsce  Jan Bąk – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

III kategoria klas II-III

I miejsce  Julia Ulok – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

II miejsce Lena Sienicka – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

III miejsce Jan Matusiak – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

Laureaci otrzymają nagrody książkowe, a każde dziecko biorące udział w konkursie drewnianą zakładkę do książki i czekoladę. (Zostaną one rozdane przez kadrę nauczycielską w poszczególnych placówkach oświatowych)

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!!!

INFORMACJA

W związku Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego dotyczącym odstrzału sanitarnego dzików. Łowczy Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol. myśliwych wymienionych na listach po odbiór upoważnień do wykonywania odstrzałów sanitarnych, w dniu 14-02-2021 r. o godz 11 :00 w siedzibie naszego Koła.

Lista kol. obwód 157

Wolniczak Bartek,Milkowski Radosław,Tkacz Zdzisław,Nowakowski Dariusz,Ławniczak Krzysztof,Bielak Jan,Marciniak Mieczysław,Wójcik Adam,Płóciniak Maciej,Skupski Wiesław,Jon Stanisław,Wardecki Marcin,Krygier Wojciech,Lewandowski Radosław,Kalisz Łukasz,Adam Trzmiel.

Lista kol. obwód 174

Tymczyszyn Zygmunt,Milkowski Michał, Chmura Robert,Skupski Bogusław,Lewandowski Radek,Joachimiak Piotr,Skupski Wiesław,Tymczyszyn Daniel.

Ocena trofeów samców zwierzyny płowej

W dniu 20-02-2021 (sobota) od godz. 10:00 dostarczamy parostki saren kozłów do siedziby naszego Koła. Ocena odbędzie się w innym terminie bez obecności myśliwych.

W dniu 27-02-2021 (sobota) od godz. 10:00 dostarczamy trofea danieli byków i jeleni byków. Ocena odbędzie się w innym terminie bez obecności myśliwych.

W obecnej chwili obostrzenia pandemiczne zezwalają na spotkanie do 5 osób. W związku z tym komisja która składa się : 2-3 osoby komisja oceny trofeów, jeden przedstawiciel ZO Zielona Góra ( Łowczy Okręgowy lub Instruktor) oraz gospodarz obiektu Łowczy naszego Koła. W tej sytuacji obecność myśliwych podczas oceny trofeów jest wykluczona. W razie pytań lub niejasności proszę się kontaktować telefonicznie z Łowczym naszego Koła.

Nowe granice obwodu 157

Opis granicy obwodu łowieckiego 157.
Z miejscowości Lgiń (kościół) w kierunku południowo-wschodnim
przez miejscowości Hetmanice i Nowa Wieś do miejscowości
Wschowa, do torów kolejowych; dalej torami w kierunku południowo
-zachodnim przez miejscowości Stare Drzewce i Nowe Drzewce,
wzdłuż torów kolejowych, do granicy województwa lubuskiego; dalej
w kierunku północnym przez miejscowości Ciepielówek,
Pszczółkowo, ciek Stara Rzeka , m. Nowe Strącze i do miejscowości
Przylesie; dalej w kierunku wschodnim przez Holendry
do miejscowości Lgiń.

Mapa obwodu 157

Informacje pochodzą ze strony ZO PZŁ Zielona Góra.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od dnia 1 kwietnia 2021 r.

HOLOGRAMY PZŁ

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie Dariusz Kajca zaprasza kol. myśliwych naszego Koła, po odbiór hologramów potwierdzających zapłacenie składki i ubezpieczenia PZŁ na sezon łowiecki 2021. Odbiór u kol. Darka w biurze warsztatu w godz. od 9:00 do godz. 15:00.

INFORMACJA

Plan pozyskania saren (kozy i koźlęta) na obw. 157 i 174 został w całości wykonany.

Łowczy Koła

INFORMACJA

W dniu 31-12-2020 (czwartek) w siedzibie naszego Koła w godz. od 10:00 do godz. 13:00 Łowczy będzie przedłużał upoważnienia do wykonywania polowania. Upoważnienia wcześniej można wrzucać do skrzynki na listy w Kole. Osoby które mają jakiekolwiek zaległości wobec Koła, upoważnienia do wykonywania polowania będą zatrzymane. Przy spotkaniu z Łowczym obowiązkowo maseczki i dystans. Do biura wchodzimy pojedynczo.

Łowczy Koła