Polecane artykuły

INFORMACJA

Od dnia 17-11-2022 r. wstrzymuję się odstrzał saren na ob. 157 i 174.

Składka członkowska na PZŁ

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

normalna: 460zł plus ubezpieczenie (43 zł), ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie(43 zł), ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

INFORMACJA

Od dnia 17-11-2022 r. wstrzymuje się odstrzał saren na obw. 157 i 174.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

Ocena trofeów

Prosimy kolegów myśliwych tych którzy pozyskali do 01-11-2022r. w sezonie łowiecki 2022/2023 trofea jelenia byka, daniela byka, sarny rogacza do oceny. Trofea prosimy dostarczyć do siedziby naszego Koła w dniu 11-112022 (piatek) o godz. 12:00. Ocena trofeów odbędzie się w dniu 15-11-2022r.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

Msza Hubertowska

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych wraz z rodzinami na Mszę Hubertowską w dniu 03-11-2022r. o godz. 18:00. Jak co roku msz odbędzie się w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie.

Polowanie dewizowe

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kolegów myśliwych naszego Koła że w dniach 26-10-2022 r.( środa) po południu do dnia 30-10- 2022 r. (niedziela) rano wstrzymuje się wyjazdy w teren na obwodzie 157 i obwodzie 174. W tych dniach będziemy gościć kolejną grupę myśliwych dewizowych na jelenie.

Szkolenie

Zarząd Koła Rys we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych naszego Koła na obowiązkowe szkolenie z zakresu zachowania bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Oraz zasad bioasekuracji na polowaniach zbiorowych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszego Koła w dniu 30.10,2022 r. (niedziela) o godz. 10.00. Szkolenie jest obowiązkowe, kto nie będzie miał takiego szkolenia nie będzie mógł brać udziału w polowaniu zbiorowym. Będzie też omawiany plan polowań zbiorowych.

Walne Zebranie

Zawiadomienie

Zarząd Koła Łowieckiego ,,Ryś” we Wschowie zawiadamia że dnia 29.09.2022 w świetlicy koła przy ulicy Polnej 39 we Wschowie o godzinie 18 00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Wybór przewodniczącego.

5.Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.

6.Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

7.Przedstawienie sprawozdania zarządu.

8.Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

9.Przedstawienie sprawozdania komisji strzeleckiej.

10.Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.Przyjęcie sprawozdań.

12.Udzielenie absolutorium zarządowi.

13.Przedstawienie preliminarza (planu finansowego na sezon przez głosowanie)

14.Wybór uzupełniający do zarządu.

15.Propozycja uchwał Walnego Zgromadzenia.

16.Głosowanie nad proponowanymi uchwałami.

17.Wolne głosy i wnioski.

18.Zakończenie.

KOMUNIKAT

Koledzy od dnia 01-09-2022 do dnia 15-09-2022 nie polujemy w rewirach leśnych. Będziemy gościć w naszym Kole myśliwych dewizowych na jelenie byki. Dlatego rewiry leśne są wyłączone z polowania.

Zebranie

W dniu 31-08-2022 (środa) godzina 17:00 w siedzibie Koła Łowczy będzie wydawał nowe upoważnienia do wykonywania polowania.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie