INFORMACJA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych o obowiązku przepracowania lub opłaty za godz. na rzecz Koła. W przypadku nie uregulowania cofnięte będą upoważnienia do wykonywania polowań.

INFORMACJA

Myśliwi którzy posiadają upoważnienia do wykonywania polowania sanitarnego, proszeni są o ich zwrot (wrzucamy do skrzynki na korespondencję) są to druki ścisłego zarachowania i muszą wrócić do dokumentacji (program zwalczania ASF). Sprawa bardzo ważna.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Polowanie na sarny

W dniach 04-12-2020 (Piątek) rano i po południu, 05-12-2020 (Sobota) rano i po południu, 06-12-2020 (niedziela) rano i po południu, 07-12-2020 ( Poniedziałek) rano i popołudniu, polujemy indywidualnie na sarny. Więcej informacji u kol. Łowczego, kontakt telefoniczny.

WAŻNA INFORMACJA

Zalecenia weterynarii. Koledzy myśliwi którzy pozyskają dziki, mają obowiązek zrobienia zdjęcia podbrzusza (przed patroszeniem) tak aby można rozróżnić płeć dzika. Sprawa dotyczy wszystkich pozyskiwanych dzików. Nie zastosowanie się do zaleceń niesie za sobą konsekwencje ( program zwalczania ASF ).

Covid-19

Zarząd Koła Ryś we Wschowie prosi kol. myśliwych o stosowanie rękawiczek ochronnych i maseczek przy wpisywaniu się do książki rejestru wyjazdów w teren. Przy dostarczaniu dzików do chłodni bezwzględnie należy mieć maseczkę ochronną na twarzy. Covid-19 nie omija naszego środowiska, musimy dbać o zdrowie nasze i naszych rodzin.

Polowanie na sarny

W dniach 6-11-2020(piątek) po południu, 7-11-2020(sobota) rano i po południu, 8-11-2020(niedziela) rano, polujemy indywidualnie na sarny. Wszelkie pytania odnośnie polowania proszę kierować do Łowczego Koła.

Msza Hubertowska

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych i sympatyków łowiectwa na Mszę Hubertowską. Msza odbędzie się w dniu 3-11-2020 (wtorek) godz.18:00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie.

Hubertus 2020

Z okazji Dnia Świętego Huberta – Patrona Myśliwych. Życzymy zdrowia, lasów pełnych zwierzyny, bezpiecznych powrotów z polowań oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech Wam święty Hubert i Bór darzy.

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie

Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1871 przepisy zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znowelizowano m.in. przepisy § 28 ust. 1 i 9, które od dnia 24 października 2020 r. mają następujące brzmienie:

  1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

  1. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Wobec przywołanych regulacji Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. W ramach znowelizowanych przepisów Rada Ministrów podzieliła bowiem wszelkie zgromadzenia ludzkie na dwie grupy tj. na te polegające Prawu o zgromadzeniach oraz pozostałe. Limit pięciu osób uczestniczących w zgromadzeniu dotyczy jedynie zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, którymi polowania zbiorowe nie są. Oznacza to, że polowania zbiorowe, jako stanowiące zgromadzenia inne niż te regulowane Prawem o zgromadzeniach, są zakazane niezależnie od ilości uczestników. Polowania zbiorowe nie mieszczą się też w żadnym z wyłączeń opisanych w § 28 ust. 9 pkt 1 i 2 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Zarząd Główny PZŁ ma przy tym pełną świadomość bardzo poważnych konsekwencji powyższych regulacji dla kół łowieckich przede wszystkim w kontekście wykonywania założeń budżetowych związanych z wypłatami odszkodowań za szkody łowieckie oraz realizacji rocznych planów łowieckich.Zarząd Główny PZŁ podjął już działania zmierzające do ograniczenia zakazu przeprowadzania polowań zbiorowych, o czym informowaliśmy 19 października br.Zespoły interdyscyplinarne