WALNE ZEBRANIE KOŁA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „RYŚ” we WSCHOWIE. WZ odbędzie się w dniu 28-04-2024 r. (niedziela) o godz. 10:00 w siedzibie Koła przy ul. Polnej nr. 39.

ZEBRANIE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków naszego Koła na tradycyjne zebranie w dniu 05-04-2024 r. (piątek) godz. 17:00.

ZEBRANIE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków Koła na zebranie w dniu 01-03-2024 (piątek) o godz. 17:00. Tematem zebrania będzie przegląd i weryfikacja uchwał Koła.

ZEBRANIE

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kolegów myśliwych na zebranie które odbędzie się w dniu 02-02-2024r (piątek) o godz. 17:00.

OCENA TROFEÓW

W dniu 12-12-2023r. o godz. 12:30 odbędzie się w naszej świetlicy Koła ocena prawidłowości odstrzału rogaczy oraz jeleni byków pozyskanych do 15 listopada 2023r. Można dostarczyć trofea w dniu 11-12-2023r. o godz. 13:00 będzie odbierał Łowczy.

ZEBRANIE 01-12-2023

Zapraszamy myśliwych naszego Koła na zebranie w dniu 01-12-2023(piątek) godz. 17:00. Nawarstwiło się wiele spraw których nie możemy omawiać po polowaniu zbiorowym w obecności gości.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy myśliwych Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie że od dnia 03-11-2023r. dostarczamy pozyskaną zwierzynę płową do punktu skupu mieszczącego się przy posesji Koła ul. Polna 39. Przypominamy ze legalnie pozyskana zwierzyna łowna stanowi własność zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Osobą zajmującą się skupem jest Marek Pawlik, kontakt telefoniczny pod numerem 508260376.

HUBERTUS 2023

Program obchodów

SOBOTA 4 LISTOPADA 2023 r.

Godz. 11.00 Msza Hubertowska w Klasztorze Ojców Franciszkanów. W oprawie muzycznej Capelli Zamku Rydzyńskiego – Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierownictwem artystycznym Prof. Mieczysława Leśniczaka. Godz. 12.15 przemarsz pod pomnik Diany Wschowskiej. Złożenie kwiatów i odegranie ” Fanfary Diany Wschowskiej ” Przejście do Zamku Królewskiego we Wschowie. Godz. 13.00 Rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Przeglądu sygnałów myśliwskich o Statuetkę Diany Wschowskiej w Zamku Królewskim we Wschowie. Przesłuchania konkursowe. Godz. 15.00 Przerwa obiadowa. Godz. 15.45 Przesłuchania konkursowe c d. 16.30 Wręczenie nagród i koncert laureatów. 17.00 Galowy koncert ,, Muzyka Dworem Lasem i Łowiectwem Inspirowana” w roku Jubileuszu 100-Lecia Zjednoczonego Łowiectwa oraz 30-Lecia działalności Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ. Wykonawcy: Prof. Andrzej Ogórkiewicz – śpiew ( solista Teatru Wielkiego w Poznaniu). Capella Zamku Rydzyńskiego – Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertu Prof. Mieczysław Leśniczak. Zapraszamy wszystkich myśliwych i leśników wraz z rodzinami. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe we Wschowie. Koło Łowieckie Ryś we Wschowie. Koło Łowieckie Bór Hetmanice. Koło Łowieckie Ryś Sława. Nadleśnictwo Włoszakowice. Nadleśnictwo Sława.

ZEBRANIE KOŁA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła na zebranie członków w dniu 06-10-2023r.(piątek) o godz. 17:00.