ZEBRANIE 01-12-2023

Zapraszamy myśliwych naszego Koła na zebranie w dniu 01-12-2023(piątek) godz. 17:00. Nawarstwiło się wiele spraw których nie możemy omawiać po polowaniu zbiorowym w obecności gości.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy myśliwych Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie że od dnia 03-11-2023r. dostarczamy pozyskaną zwierzynę płową do punktu skupu mieszczącego się przy posesji Koła ul. Polna 39. Przypominamy ze legalnie pozyskana zwierzyna łowna stanowi własność zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Osobą zajmującą się skupem jest Marek Pawlik, kontakt telefoniczny pod numerem 508260376.

HUBERTUS 2023

Program obchodów

SOBOTA 4 LISTOPADA 2023 r.

Godz. 11.00 Msza Hubertowska w Klasztorze Ojców Franciszkanów. W oprawie muzycznej Capelli Zamku Rydzyńskiego – Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierownictwem artystycznym Prof. Mieczysława Leśniczaka. Godz. 12.15 przemarsz pod pomnik Diany Wschowskiej. Złożenie kwiatów i odegranie ” Fanfary Diany Wschowskiej ” Przejście do Zamku Królewskiego we Wschowie. Godz. 13.00 Rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Przeglądu sygnałów myśliwskich o Statuetkę Diany Wschowskiej w Zamku Królewskim we Wschowie. Przesłuchania konkursowe. Godz. 15.00 Przerwa obiadowa. Godz. 15.45 Przesłuchania konkursowe c d. 16.30 Wręczenie nagród i koncert laureatów. 17.00 Galowy koncert ,, Muzyka Dworem Lasem i Łowiectwem Inspirowana” w roku Jubileuszu 100-Lecia Zjednoczonego Łowiectwa oraz 30-Lecia działalności Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ. Wykonawcy: Prof. Andrzej Ogórkiewicz – śpiew ( solista Teatru Wielkiego w Poznaniu). Capella Zamku Rydzyńskiego – Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertu Prof. Mieczysław Leśniczak. Zapraszamy wszystkich myśliwych i leśników wraz z rodzinami. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe we Wschowie. Koło Łowieckie Ryś we Wschowie. Koło Łowieckie Bór Hetmanice. Koło Łowieckie Ryś Sława. Nadleśnictwo Włoszakowice. Nadleśnictwo Sława.

ZEBRANIE KOŁA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła na zebranie członków w dniu 06-10-2023r.(piątek) o godz. 17:00.

Zasilanie łowiska zwierzyną drobną

W dniu 15-09-2023r. zostały ponownie zasilone nasze obwody łowieckie 157 i 174 w kuropatwę polną. Kontynuujemy dalej program zasilanie łowiska w zwierzynę drobną, aby pomóc populacji w odbudowie właściwego stanu z przed lat. Prosimy kolegów myśliwych o redukcję drapieżników, co pomoże w szybszej odbudowie liczebności kuropatwy.

Polowania dewizowe na jelenie

Od dnia 16-09-2023r. po południu do dnia 21-09-2023r. rano w obwodach 157 i 174 wstrzymuje się wykonywanie polowań. Polowanie dewizowe, od dnia 24-09-2013r. rano do dnia 28-09-2023r. wieczór wyłącza się z polowań obwód 157 sektory SL11, SL12, SL13, SL14, SL24, S38, S37, SL 42, SL 46, SL 48, obwód 174. R 4, R 5, R 12, R 13.

ZEBRANIE KOŁA 01-09-2023

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków Koła na tradycyjne zebranie w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17:00. W okresie polowań zbiorowych zebrań nie będzie. Bieżące sprawy będą przekazywane po polowaniu.

Zasilanie Łowiska kuropatwą (Perdix perdix)

Nasze Koło realizując program zasilania łowiska w zwierzynę drobną, kolejny raz zakupiło większą ilość kuropatwy, w celu zasilenia populacji już istniejącej w naszym łowisku. Efekty są widoczne, będąc w łowisku widzimy coraz więcej zwierzyny drobnej. Program będzie kontynuowany przez najbliższe lata.

INFORMACJA

W dniu 31-07-2023r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Koła będą wydawane nowe upoważnienia do wykonywania polowania. Stare upoważnienia do zwrotu.