DZIEŃ KOBIET

Nasza koleżanka Jolanta Smektała organizuje w dniu 7-03-2020 (sobota) dzień kobiet w siedzibie naszego Koła. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszenie się telefonicznie do Joli nr Tel: 601994059

Nowi członkowie naszego Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie informuje o przyjęciu nowych członków w poczet naszego Koła. Nowo przyjęci to, Krzysztof Ławniczak, Ryszard Pastok, Paweł Turkowiak, Robert Chmura. Zarząd Koła życzy nowo przyjętym kolegom myśliwym sukcesów oraz cierpliwości i wytrwałości łowieckiej.

Darz Bór   

Plan jeleni byków obwód 174 wykonany

Plan jeleni byków obwód 174 został wykonany.

Łowczy

Polowanie sanitarne

Witam kol. myśliwych, w sobotę 01-02-2020 godz. 10:00 w siedzibie naszego Koła będę wydawał nowe odstrzały sanitarne na dziki. Będziemy teraz wykonywać tylko odstrzały sanitarne,tusze bez względu na ich jakość i wielkość myśliwy zatrzymuje dla siebie.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wytyczne bioasekuracja podczas polowań

Wytyczne-bioasekuracja_podczas_polowan (KLIKNIJ)

POLOWANIE ZBIOROWE 18-01-2020

Zarząd Koła Ryś zaprasza kolegów myśliwych na polowanie zbiorowe (sanitarne) na dziki, które odbędzie się w dniu 18-01-2020 (sobota) zbiórka godz 8:00. Zgłoszenia na polowanie proszę kierować do kol. Łowczego.

POLOWANIA ZBIOROWE SANITARNE

Zarząd Koła zaprasza kol. myśliwych naszego Koła na polowania zbiorowe sanitarne które odbędą się w dniach 11-01-2020 i 12-01-2020. Zbiórka siedziba Koła godz. 8:00. Zgłoszenia na polowanie u kol.Łowczego.

INFORMACJA

Obwód 157 byki jelenie selekcyjne plan pozyskania został wykonany.

Łowczy

Liczba dzików do odstrzału sanitarnego w powiecie Wschowskim

Załącznik nr 8
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 20 grudnia 2019r.
Liczba dzików do odstrzału sanitarnego w powiecie wschowskim
Lp. Obwód łowiecki Koło łowieckie Liczba dzików
do odstrzału
Termin
odstrzału
1. 156 Bór Hetmanice 10 szt.  do  31-12-2019
2.
157
„część obwodu
przynależna do obszaru
ochronnego – część
I załącznik do decyzji
wykonawczej Komisji
2014/709/UE”
Ryś Wschowa 20 szt. do   31-12-2019
3. 174 Ryś Wschowa 5 szt. do  31-12-2019
4. 175 OHZ Gola 5 szt. do   31-12-2019

Boże Narodzenie 2019

Z okazji zbliżających się Świąt, dla wszystkich myśliwych, stażystów i sympatyków łowiectwa, Zarząd Koła, składa najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe, aby te zbliżające się Świętą minęły w rodzinnej, spokojnej, ale i radosnej atmosferze, a Nowy Rok był jeszcze lepszy niż obecny, wszelkiej pomyślności, niech Wam Bór Darzy.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie