Składka na Koło

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie informuje że do końca czerwca należy wpłacić składkę na rzecz Koła. Normalna składka wynosi 300 zł. Myśliwi którzy ukończyli 70 lat płacą połowę. Składkę płacimy przelewem lub u skarbnika.

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie Dariusz Kajca

Przystrzelanie broni

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza członków naszego Koła na przystrzelanie broni, w dniu 30-05-2021(niedziela) o godz 9.00 na strzelnicy Krutla. Po przystrzelaniu broni będzie zorganizowany trening strzelecki śrutowy skeet i trap. Amunicję zapewnia Koło. Też jest możliwość treningu strzelania do dzika, tutaj amunicja we własnym zakresie.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie

Informacja

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje,że kolega Zygmunt Tymczyszyn został powołany na strażnika, obwód 174. Kolega Marcin Wardecki i Kol. Jan Bielak na obwód 157.

Przedłużenie ważności upoważnień

W sobotę 08-05-2021 w siedzibie naszego Koła w godz.15.00 do 16.00 Łowczy będzie przedłużał ważność upoważnień do wykonywania polowania. Kto chce może wcześniej wrzucić upoważnienia do skrzynki przy wejściu do świetlicy.

WAŻNA INFORMACJA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje że od 10-05-2021 r.(poniedziałek) na obwodzie 174 będą obowiązywać nowe zasady wpisywania się w książkę wyjazdu w teren. Zmiana polega na tym że, wpisujemy do książki wyjazdu w teren nr. rewiru według mapy. Stare zasady zostaną wycofane z dniem 10-05-2021. Mapa podziału obwodu na rewiry znajduje się w gablocie świetlicy naszego Koła. Też mapę można zobaczyć na stronie naszego Koła, w zakładce menu czerwony napis mapa obwodu 174. Gdyby były pytania to proszę kontaktować się telefonicznie z Łowczym naszego Koła.

SZKOLENIE WETERYNARYJNE

W dniu 08-05-2021(sobota) o godz. 9,00 w świetlicy naszego Koła odbędzie się szkolenie weterynaryjne. Koledzy którzy zgłosili się na szkolenie prosimy o potwierdzenie obecności sms do Łowczego, w terminie do 05-05-2021 r. Koszt szkolenia wynosi 50 zł. Opłatę uiszczamy przed szkoleniem.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie Wiesław Skupski

INFORMACJA

Obwód 174 rejon wierzby i bagienka OHZ Osowa Sień posiał kukurydzę. Prosimy kol. myśliwych o polowanie w tym rejonie. Przypominamy że obecnie polujemy na polach tam gdzie mogą wystąpić szkody w uprawach.

Obwód 157 rejon Przyczyna Górna, Nowa Wieś Remiza też została posiana kukurydza. Prosimy kol. myśliwych o polowanie w tym rejonie. Przypominamy kol. aby nie jeździć pojazdami po uprawach rolnych.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie Wiesław Skupski

Informacja

Łowczy Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych naszego Koła o możliwości, zorganizowania szkolenia w zakresie oględzin zwierzyny grubej. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla każdego myśliwego. Bez zaświadczenia o przebytym szkoleniu myśliwy nie może otrzymać zezwolenia do wykonywania polowania. Osoby chętne, mogą się zgłaszać telefonicznie do kol. Łowczego w terminie do 30-04-2021 r.

Łowczy Koła Rys we Wschowie Wiesław Skupski

Sprawy organizacyjne

Zarząd Koła Ryś we Wschowie przypomina członkom naszego Koła, że wszelkie naprawy urządzeń łowieckich a głównie pokrycia dachu ambon. Powinny być uzgadniane z gospodarzem obwodu lub Łowczym Koła (uchwała Koła). Wszystkie prace wykonane na rzecz naszego Koła należy przedkładać na oryginalnych protokołach czynności gospodarczych. Prace wykonane bez uzgodnienia z gospodarzem obwodu lub Łowczym nie będą brane pod uwagę.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie

INFORMACJA

Łowczy Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła, po odbiór nowych upoważnień do wykonywania polowań w dniu 07-04-2021 w godzinach od 16:00 do 17:00 siedziba Koła. Osoby które nie mają szkolenia do oględzin zwierzyny grubej proszę uzupełnić (wymogi weterynarii).

Łowczy Wiesław Skupski.