ZO ZIELONA GÓRA

przez | 14 marca, 2020

Szanowni Koledzy,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem na terenie naszego
kraju choroby COVID-19, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej
Górze przechodzi na system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego.
Siedziba biura ZO PZŁ przy ul. Poznańskiej 13 w Zielonej Górze będzie zamknięta dla
interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.
Prosimy Kolegów o kierowanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Informujemy także, że wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.
Pracownicy biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przechodzą na zdalny
tryb pracy.
W związku z powyższym prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
Przejście na system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego zostało wykonane na
podstawie rekomendacji Łowczego Krajowego.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze będzie prowadził bieżącą analizę sytuacji
epidemiologicznej w okręgu i podejmował stosowne decyzje.
Na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZŁ w dniu 12 marca 2020 r. podjęto następujące
decyzje:
Uruchomiono Planu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze w sytuacji
zagrożenia epidemicznego (zagrożenie koronawirusem):
1. Zakupiono środki dezynfekcyjne do bieżącego użytku.
2. Powiadomiono ZG PZŁ o uruchomieniu Planu działania Zarządu Okręgowego
PZŁ w Zielonej Górze w sytuacji zagrożenia epidemicznego (zagrożenie
koronawirusem).
3. Zawieszono do odwołania Szkolenie kandydatów do uzyskania uprawnień
podstawowych do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim.
4. Odwołano naradę prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego
Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 30 marca 2020 r.
5. Odwołano wszelkie imprezy o charakterze łowieckim organizowane przez ZO PZŁ
w Zielonej Górze.
6. Odwołano wszelkie spotkania z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi
z ZO PZŁ w Zielonej Górze.
7. Odwołano udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez jednostki
organizacyjne współpracujące z ZO PZŁ w Zielonej Górze.
8. Zawieszono przyjmowanie interesantów i zamknięto siedzibę ZO PZŁ (za
wyjątkiem pracowników).
9. Podjęto decyzję o pracy w zamkniętej siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze przy
wykorzystaniu środków teleinformatycznych.
O wszelkich zmianach będziemy informować Kolegów na bieżąco, w zależności od
zmian w sytuacji epidemicznej.
W razie konieczności, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 68 327 2370.
Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Jacek Banaszek