Wyniki konkursu ” Zwierzęta leśne w naturalnym środowisku”

przez | 20 lutego, 2021

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy współpracy z Kołem Łowieckim „Ryś” Wschowa zorganizowała konkurs plastyczny „Zwierzęta leśne w naturalnym środowisku”. Został on zorganizowany w celu:

  • rozbudzania zainteresowań przyrodniczych,
  • pobudzania wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej dzieci,
  • rozbudzania świadomości poszanowania przyrody,
  • rozbudzania wrażliwości estetycznej,
  • doskonalenia umiejętności manualnych,
  • promowania kultury i tradycji łowieckich,
  • zwrócenia uwagi na zagadnienie ochrony przyrody ojczystej.

Zainteresowanie konkursem było duże, ponieważ wpłynęły aż 53 prace. Dzieci do wykonania ich wykorzystały różne materiały i techniki. Pomysłowości nie było końca. Tym bardziej cieszy nas kreatywność małych artystów. Jednak należało wybrać z tego zacnego grona laureatów. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Kategoria wiekowa trzy-, cztero-, pięciolatki:

I miejsce Hanna Osińska – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej,

II miejsce Nadia Nalepińska – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej,

III miejsce Aniela Maćkowiak – Samorządowe przedszkole im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej.

II kategoria klas „0”-I

I miejsce  Emilia Weleszczuk – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

II miejsce  Emilia Skrzypińska – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,

III miejsce  Jan Bąk – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

III kategoria klas II-III

I miejsce  Julia Ulok – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

II miejsce Lena Sienicka – SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej,

III miejsce Jan Matusiak – SP im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

Laureaci otrzymają nagrody książkowe, a każde dziecko biorące udział w konkursie drewnianą zakładkę do książki i czekoladę. (Zostaną one rozdane przez kadrę nauczycielską w poszczególnych placówkach oświatowych)

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!!!