Nowe granice obwodu 157

przez | 13 stycznia, 2021

Opis granicy obwodu łowieckiego 157.
Z miejscowości Lgiń (kościół) w kierunku południowo-wschodnim
przez miejscowości Hetmanice i Nowa Wieś do miejscowości
Wschowa, do torów kolejowych; dalej torami w kierunku południowo
-zachodnim przez miejscowości Stare Drzewce i Nowe Drzewce,
wzdłuż torów kolejowych, do granicy województwa lubuskiego; dalej
w kierunku północnym przez miejscowości Ciepielówek,
Pszczółkowo, ciek Stara Rzeka , m. Nowe Strącze i do miejscowości
Przylesie; dalej w kierunku wschodnim przez Holendry
do miejscowości Lgiń.

Mapa obwodu 157

Informacje pochodzą ze strony ZO PZŁ Zielona Góra.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od dnia 1 kwietnia 2021 r.