Walne Zebranie

przez | 8 września, 2022

Zawiadomienie

Zarząd Koła Łowieckiego ,,Ryś” we Wschowie zawiadamia że dnia 29.09.2022 w świetlicy koła przy ulicy Polnej 39 we Wschowie o godzinie 18 00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Wybór przewodniczącego.

5.Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.

6.Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

7.Przedstawienie sprawozdania zarządu.

8.Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

9.Przedstawienie sprawozdania komisji strzeleckiej.

10.Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.Przyjęcie sprawozdań.

12.Udzielenie absolutorium zarządowi.

13.Przedstawienie preliminarza (planu finansowego na sezon przez głosowanie)

14.Wybór uzupełniający do zarządu.

15.Propozycja uchwał Walnego Zgromadzenia.

16.Głosowanie nad proponowanymi uchwałami.

17.Wolne głosy i wnioski.

18.Zakończenie.