STREFA OCHRONY BIELIKA

przez | 24 lutego, 2020

W związku z ustaleniem strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bielika na terenie leśnictwa Mały Bór uprasza się o nieprowadzenie polowań na terenie oddziałów: 127j, 126p, 127d, 127g, 127h, 127i, 127l, 127m, 127n, 127o, 127k, 127c, 127f, 128b, 128c, 128d, 128f, 128g, 128h, 128i, 128j, 128k (mapa stanowi załącznik do wiadomości).

 

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (WPN-I.6442.14.2019.JK) zabrania się:

– przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą.

 

W razie pytań proszę kontaktować się z leśniczym Panem Tomaszem Urbańskim: 600 018 910.

 

Z poważaniem,

 

Leszek Urbański

Specjalista S.L. ds. ochrony i użytkowania lasu

tel. 65 537 03 55 w. 37

strefa_m.bor (KLIKNIJ MAPA)