SKŁADKA NA PZŁ 2022

przez | 30 listopada, 2021

W sprawie: ustaienia składek członkowskich , zasad podziału składki pomiędzy
Zarząd Główny PZŁ i zarządy okręgowe oraz dodatkowego ubezpieczenia
myśliwych na rok 2022.
Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt. 19 Statutu Polskiego
Związku Łowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r. postanawia, co
następuje:
§ 1
1.Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2022
ustalić następująco:
a. Składka normalna – 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 393 zł
b. Składka ulgowa, o której mowa w 8124 ust. 2 Statutu PZŁ – 175 zł plus ubezpieczenie
43 zł razem 218 zł
c. Składka ulgowa, o której mowa 8124 ust. 3 Statutu PZŁ – 87,50 zł plus ubezpieczenie
43 zł razem 130,50 zł

Składkę przelewamy na konto naszego Koła do dnia 24-12-2021r. Kto nie zapłaci w terminie to nie będzie mógł brać udziału w polowaniach ze względu na brak ubezpieczenia.

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie

Dariusz Kajca