Przystrzelanie broni

przez | 1 lipca, 2020

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych naszego Koła o możliwości przystrzelania broni myśliwskiej. Przystrzelanie zaplanowano na dzień 04-07-2020 r.(sobota) godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskie w miejscowości Krutla. W tym dniu Łowczy będzie wydawał nowe upoważnienia do wykonywania polowania. Będzie też możliwość strzelania konkurencji śrutowej trap i skeet amunicję zapewnia Koło. Konkurencja dzik amunicja i broń we własnym zakresie. Przypominamy o co rocznym obowiązku przystrzelaniu broni myśliwskiej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.