Nowe rządowe rozporządzenie

przez | 14 kwietnia, 2020

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, szacowania szkód również nie można wykonywać.  

Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r.

http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2020/Biezace/Aktualnosci/ASF/DzURP_poz_658_z_10-04-2020.pdf (KLIKNIJ)