Możliwość przeprowadzania wyborów uzupełniających do organów kół

przez | 24 sierpnia, 2020

W związku z ciągłym rozwojem sytuacji oraz niepewnością co do COVID – 19 niewskazanym jest odkładanie zwoływania walnych w kołach.

Niewątpliwie w obecnej sytuacji wiele kół stoi przed dylematem czy organizować walne w kołach dla których przygotowane porządki obrad zawierają wyłonienie członków zarządu koła z uwagi np. na wcześniejszą rezygnację z pełnionej funkcji przez dotychczasowych członków. Ustawa Prawo łowieckie nie przewiduje w dyspozycji normy zawartej w art. 33e ust. 2 sytuacji dotyczącej konieczności np. uzupełnienia składu członków zarządu koła w trakcie kadencji.  Ustawa odnosi się wyłącznie do pełnych kadencji. Zamiarem Ustawodawcy nie było wprowadzenie całkowitego zakazu przeprowadzania jakichkolwiek wyborów do organów kół łowieckich, a jedynie w początkowych fazach wybuch pandemii, zabezpieczenie możliwości funkcjonowania organów kół którym w czasie obowiązywania zakazu przemieszczania się i wychodzenia z domów wygasały kadencje. Koło pozostawione bez zarządu nie jest w stanie działać, nie jest w stanie realizować ustawowych obowiązków chociażby nawet dotyczących walki z ASF. Koła łowieckie stanowią niezwykle ważny element przeciwdziałania rozpowszechnianiu się ASF, działają tym samym dla dobra całego społeczeństwa. Organizując walne nie wolno zapominać o obowiązku przestrzegania wszystkich środków bezpieczeństwa przewidziane przez obowiązujące przepisy