Łowczy krajowy z wnioskiem o zmianę legislacji w kierunku możliwości wykonywania polowań zbiorowych

przez | 26 października, 2020

W związku z koniecznością umożliwienia kołom łowieckim prowadzenia w pełnym
zakresie bieżącej gospodarki łowieckiej, a w szczególności zwalczania ASF, łowczy krajowy,
Paweł Lisiak, w dniu dzisiejszym zwrócił się do ministra Edwarda Siarki z wnioskiem o
pilne podjęcie działań, mających na celu zmianę legislacji wykonawczej w sposób, który
umożliwi kołom łowieckim organizację polowań zbiorowych.