Liczba dzików do odstrzału sanitarnego w powiecie Wschowskim

przez | 23 grudnia, 2019

Załącznik nr 8
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 20 grudnia 2019r.
Liczba dzików do odstrzału sanitarnego w powiecie wschowskim
Lp. Obwód łowiecki Koło łowieckie Liczba dzików
do odstrzału
Termin
odstrzału
1. 156 Bór Hetmanice 10 szt.  do  31-12-2019
2.
157
„część obwodu
przynależna do obszaru
ochronnego – część
I załącznik do decyzji
wykonawczej Komisji
2014/709/UE”
Ryś Wschowa 20 szt. do   31-12-2019
3. 174 Ryś Wschowa 5 szt. do  31-12-2019
4. 175 OHZ Gola 5 szt. do   31-12-2019