Introdukcja daniela – spotkanie podsumowujące kolejny rok

przez | 21 marca, 2007

2 marca 2007 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, odbyło się spotkanie przedstawicieli kół łowieckich: „Bór” Hetmanice, „Jeleń” Brenno, „Jeleń” Włoszakowice, „Ryś” Wschowa i nadleśnictwa Włoszakowice w sprawie introdukcji danieli. Spotkania takie odbywają się cyklicznie po zakończeniu każdego sezonu łowieckiego.
Na wstępie zebrania, nadleśniczy Ryszard Łopusiewicz rozliczył plan odstrzałów danieli.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Włoszakowice odstrzelono:
byki – 1 szt. przez kol. Andrzeja Malatyńskiego
łanie – 1 szt. przez kol. Marka Poloszyka
cielaki – 1 szt. przez kol. Kazimierza Ratajszczaka

Na terenie K. Ł. „Bór” Hetmanice odstrzelono:
byki – 1 szt. przez kol. Karola Zarzyckiego
Nie wykonano odstrzału 1 łani (K. Ł. „Ryś” Wschowa) i 1 cielaka (K. Ł. „Jeleń” Brenno)

Za odstrzelone tusze danieli uzyskano 1128,50 PLN, co nie wystarczyło na zakup kolejnych sztuk.
W dniu 19.09.2006 r. został znaleziony padły byk szpicak w okolicy Nowej Wsi.

Stan danieli na dzień 31.03.2007 r. wynosi:
w OHZ – ogółem 55 szt., w tym 20 byków (I – 13 szt., II – 6 szt., III – 1 szt.), 22 łań i 13 cielaków.
w K. Ł. „Bór” Hetmanice – ogółem 44 szt., w tym 20 byków (I – 11 szt., II – 8 szt., III – 1 szt.),, 16 łań i 8 cielaków.

Na dzień dzisiejszy daniele bytują na terenie OHZ Nadleśnictwa Włoszakowice, K. Ł. „Bór” Hetmanice. Sporadycznie widywane były na terenie leśnictwa „Mały Bór” i K. Ł. „Jeleń” Brenno.
Populacja danieli jest ekspansywna, a poszczególne osobniki w dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej.

W sezonie 2007/08 zaplanowano do odstrzału:
3 byki – dla kół, które nie wylosowały w mijającym sezonie tj. Nadleśnictwo Włoszakowice, K. Ł. „Ryś” Wschowa i K. Ł. „Jeleń” Włoszakowice (2 byki na OHZ Nadleśnictwa Włoszakowice i 1 K. Ł. „Bór” Hetmanice)
5 łań – dla wszystkich kół
1 cielak – dla Nadleśnictwa Włoszakowice

W wyniku dyskusji ustalono:
– kwotę uzyskaną z tusz pozyskanych danieli zachować do przyszłego sezonu i przeznaczyć na zakup kolejnych sztuk
– wyremontować zagrodę aklimatyzacyjną
– zakupić 2 silne byki dla wzmocnienia populacji i przetrzymać je w zagrodzie do bekowiska, a następnie wypuścić w łowisko
– tuszę odstrzelonych danieli odstawiać do punktu skupu w Mścigniewie do kol. Grzegorza Franczaka.

Na koniec spotkania nadleśniczy podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i duży wkład pracy włożony w wzbogacenie naszego łowiska w nowy gatunek. Wzorowa współpraca czterech kół i nadleśnictwa przyniosła efekt i powinna być Ÿródłem dalszych inicjatyw.

Darz Bór