Sprawy organizacyjne

Zarząd Koła Ryś we Wschowie przypomina członkom naszego Koła, że wszelkie naprawy urządzeń łowieckich a głównie pokrycia dachu ambon. Powinny być uzgadniane z gospodarzem obwodu lub Łowczym Koła (uchwała Koła). Wszystkie prace wykonane na rzecz naszego Koła należy przedkładać na oryginalnych protokołach czynności gospodarczych. Prace wykonane bez uzgodnienia z gospodarzem obwodu lub Łowczym nie będą brane pod uwagę.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie

INFORMACJA

Łowczy Koła Ryś we Wschowie zaprasza myśliwych naszego Koła, po odbiór nowych upoważnień do wykonywania polowań w dniu 07-04-2021 w godzinach od 16:00 do 17:00 siedziba Koła. Osoby które nie mają szkolenia do oględzin zwierzyny grubej proszę uzupełnić (wymogi weterynarii).

Łowczy Wiesław Skupski.

WIELKANOC 2021

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Życzy Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie

INFORMACJA

Skarbnik Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol.myśliwych do uregulowania zaległości finansowych wobec Koła. Rok gospodarczy kończymy 31-03-2021.

Skarbnik Koła Dariusz Kajca

INFORMACJA

Łowczy Koła Ryś we Wschowie prosi o zwrot wszystkich upoważnień do wykonywania polowania do dnia 01-04-2021. Upoważnienia wrzucamy do skrzynki przy wejściu do świetlicy naszego Koła. Osoby które nie posiadają szkolenia (ważnych zaświadczeń) do oględzin zwierzyny łownej, prosimy o uzupełnienie. W przypadku braku zaświadczenia lub utraty jego ważności myśliwi nie otrzymają nowych upoważnień do wykonywania polowania. Przypominamy o protokołach za wykonaną pracę na rzecz Koła (podpisane przez gospodarzy obwodów) wrzucamy do skrzynki przy wejściu do świetlicy Koła. Każdy myśliwy powinien indywidualnie zaopatrzyć się w środki do bio asekuracji, oraz kuwety do transportu upolowanego dzika.

Łowczy koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

INFORMACJA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje kol. myśliwych naszego Koła, o obowiązku dostarczania protokołów z wykonanych prac, Łowczemu naszego Koła. Potwierdzone protokoły przez gospodarzy obwodów dostarczamy do dnia 01-04-2021r. Osoby które nie wypracowały godzin mają obowiązek do 01-04-2021 wpłacić skarbnikowi lub na konto zaległą kwotę.

Odbiór kluczy

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol. myśliwych naszego Koła po odbiór kluczy do furtki. Klucze odbieramy w środę (17-03-2021) o godz. 16:00 w świetlicy naszego Koła.

INFORMACJA

Zarząd Koła Ryś we Wschowie informuje członków naszego Koła o zmianach. Na posesji siedziby naszego Koła została zrobiona nowa furtka, która jest zamykana na klucz. Prosimy kol. myśliwych o odbiór kluczy od soboty (13-03-2021) u kol. Łowczego lub Piotra Joachimiaka. Przed odbiorem kluczy proszę o kontakt telefoniczny z Łowczym lub Piotrem Joachimiakiem. Podczas odbioru kluczy obowiązkowo maseczka i zachowanie dystansu ze względu na szalejący Covid.

Zasilanie łowiska bażantem

Nasze Koło realizując program zasilania łowiska w zwierzynę drobną, kolejny raz zakupiło większą ilość bażantów, w celu zasilenia populacji już istniejącej w naszym łowisku. Efekty są widoczne, będąc w łowisku widzimy coraz więcej zwierzyny drobnej. Program będzie kontynuowany przez najbliższe lata.