Prace w łowisku

Łowczy  naszego Koła w trakcie uprawiania pasów zaporowych.