Uwaga koledzy

przez | 19 sierpnia, 2013

Na uprawach kukurydzy zaczynają się szkody wyrządzane przez jelenie i dziki .
Od przyszłego tygodnia -20 sierpnia zaczynamy pędzenia w zależności od potrzeby 1 lub 2 razy w tygodniu.

Proszę wybrać obwód na którym koledzy chcą uczestniczyć w przepędzaniu i zgłosić to u wyznaczonych strazników.

Na obwodzie 28 kontaktować się z kol. Józefem Nietopielem a na obwodzie 27 z kol. Bogdanem Sobczykiem.

Dni i godziny przepędzania będą wyznaczane przez strażników.

Każdy z kolegów ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej 15 razy w przepędzaniu.

Uczestnictwo w przepędzaniu będzie zapisywane jako przepracowane godziny.
Jeżeli komuś nie pasuje może za siebie wysyłać w zastępstwie inną osobę.

Łowczy Koła