Uwaga koledzy – inwentaryzacja zwierzyny

przez | 26 lutego, 2013

W dniach 2 marca (obw. 27) i 3 marca (obw. 28) zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny.

Obecność wszystkich Kolegów oraz stażystów obowiązkowa!!!

W razie uzasadnionej nieobecności proszę na swoje miejsce wyznaczyć inną osobę.

Zbiórka o godz. 8.00 na świetlicy myśliwskiej.

Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialni są:

Obwód 28 – strażnicy: Lech Liberski, Józef Nietopiel
Obwód 27 – Kol. Waldemar Rynkiewicz, strażnicy: Mieczysław Marciniak, Bogdan Sobczyk

Zarząd