Polowanie Dewizowe

przez | 16 maja, 2024

W związku z polowaniem dewizowym na kozły od17.05.2024 do 21.05.2024

polujemy tylko na uprawach gdzie występują szkody.Polujemy w godzinach

od 22.00 do 05.00 w razie pytań proszę o kontakt z Łowczym