Introdukcja daniela – spotkanie podsumowujące kolejny rok

przez | 4 grudnia, 2005

25 listopada 2005 r. w naszej świetlicy myśliwskiej odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok introdukcji daniela w naszym łowisku. Wzieli w nim udział przedstawiciele zarządów czterech kół łowieckich:
„Bór” Hetmanice, „Jeleń” Brenno, „Jeleń” Włoszakowice, „Ryś” Wschowa i Nadleśnictwa Włoszakowice.

Na początku spotkania Nadleśniczy mgr inż. Ryszard Łopusiewicz przedstawił aktualny stan populacji daniela.

Łącznie cała populacja liczy:

byki do 3 lat – 22 szt.
byki 4 – 7 lat – 12 szt.
łanie – 34 szt.
cielaki – 20 szt.

razem: 88 szt.

Występuje on na razie tylko w obw. nr 441 (Nadleśnictwo Włoszakowice) i w obw. nr 26 („Bór” Hetmanice), ale z każdym kolejnym rokiem rozszerza się na nowe tereny.
Cała populacja jest w bardzo dobrej kondycji, występują bardzo silne byki łopatacze, a wśród łań są dwie sztuki białe (jest to bielactwo, nie albinizm).

W toku dyskusji ustalono, że w sezonie 2006/2007 przeznaczy się do odstrzału:

byki w II kl. wieku – 2 szt., łanie – 2 szt., cielaki – 2 szt.

odstrzał będzie wykonany w równej ilości w w/w obwodach i ograniczy się do sztuk typowo selekcyjnych i cherlawych, a w przypadku łań do sztuk białych.

W drodze losowania wypadło, że odstrzału dokonają myśliwi z:

byki – „Jeleń” Brenno, „Bór” Hetmanice
łanie – „Ryś” Wschowa, „Jeleń” Włoszakowice
cielaki – Nadleśnictwo Włoszakowice, „Jeleń” Brenno

Wszystkie tusze z odstrzałów zostaną dostarczone do Nadleśnictwa Włoszakowice, celem dokonania pomiarów i sfotografowania.
Ustalono również, że za uzyskane środki za tuszę zakupione zostaną w przyszłym roku dwa byki daniela.
Na koniec wyrażono satysfakcję z aktualnego stanu populacji i nadzieję na dalszą ekspansję na nowe łowiska.