INFORMACJA

przez | 29 marca, 2021

Łowczy Koła Ryś we Wschowie prosi o zwrot wszystkich upoważnień do wykonywania polowania do dnia 01-04-2021. Upoważnienia wrzucamy do skrzynki przy wejściu do świetlicy naszego Koła. Osoby które nie posiadają szkolenia (ważnych zaświadczeń) do oględzin zwierzyny łownej, prosimy o uzupełnienie. W przypadku braku zaświadczenia lub utraty jego ważności myśliwi nie otrzymają nowych upoważnień do wykonywania polowania. Przypominamy o protokołach za wykonaną pracę na rzecz Koła (podpisane przez gospodarzy obwodów) wrzucamy do skrzynki przy wejściu do świetlicy Koła. Każdy myśliwy powinien indywidualnie zaopatrzyć się w środki do bio asekuracji, oraz kuwety do transportu upolowanego dzika.

Łowczy koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski