Nowi członkowie naszego Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś we Wschowie informuje o przyjęciu nowych członków w poczet naszego Koła. Nowo przyjęci to, Krzysztof Ławniczak, Ryszard Pastok, Paweł Turkowiak, Robert Chmura. Zarząd Koła życzy nowo przyjętym kolegom myśliwym sukcesów oraz cierpliwości i wytrwałości łowieckiej.

Darz Bór