Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2007 r.

przez | 10 grudnia, 2007

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 68 Ryś we Wschowie podjęta w dniu 24 listopada 2007r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Krzysztof Bartosiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Walenty Œliwa – Członek Komisji
3. Mieczysław Marciniak – Członek Komisji

stwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła, podjęło w dniu 24 listopada
2007 r. następujące Uchwały:

1. Zakupić samochód dostawczy z podwójną kabiną do celów gospodarki łowieckiej i polowań zbiorowych.
2. Upoważnia się Kolegów Dariusza Kajcę oraz Władysława Dula do zakupu powyższego samochodu w kwocie do 25.000,00zł. + – 1000,00zł.
3. Zakupić w przyszłym sezonie łowieckim przyczepę do ciągnika.
4. Podjęto Uchwałę o odwołaniu dotychczasowej Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęto Uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie: Lech Liberski, Walenty Œliwa, Józef Nietopiel, Tomasz Chałupka.
6. Oczyszcza się z zarzutów Kol. Wojciecha Krygiera.
7. Zobowiązuje się Zarząd Koła do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Kol. Waldemara Rynkiewicza.
8. Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu się wybrała Kol. Lecha Liberskiego na Przewodniczącego Komisji.

Podpisy Komisji: