Spotkanie w sprawie introdukcji danieli – 29.02.2008 r.

przez | 1 marca, 2008

29 lutego 2008 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włoszakowice, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli czterech kół łowieckich i nadleśnictwa Włoszakowice w sprawie introdukcji danieli. Spotkania takie odbywają się cyklicznie po zakończeniu każdego sezonu łowieckiego.

Na wstępie zebrania, nadleśniczy Ryszard Łopusiewicz rozliczył plan odstrzałów danieli.

W sezonie łowieckim 2007/8, na zaplanowane 9 sztuk odstrzelono łącznie 8 szt. tj. 2 byki, 5 łań i 1 cielę (nieodstrzelony został przez nasze koło 1 byk).

Za tuszę pozyskanych sztuk uzyskano kwotę – 2886,16 PLN.

Stan danieli na dzień 31.03.2008 r. wynosi łącznie 156 szt.:

w OHZ – 72 szt., w tym 26 byków, 29 łań i 17 cieląt.
w K. Ł. „Bór” Hetmanice – 84 szt., w tym 38 byków, 29 łań i 17 cieląt.

Stwierdzono, ż stan liczebny jest bardzo dobry. Populacja jest w dobrej kondycji, widoczne są duże byki o ciężkich łopatach.

W wyniku dyskusji ustalono:

 kwotę uzyskaną z tusz pozyskanych danieli przeznaczyć na zakup dwóch byków danieli,
 zainwentaryzować w planach łowieckich daniele w ilości: „Jeleń” Brenno – 7 szt., „Jeleń” Włoszakowice – 7 szt. i „Ryś” Wschowa – 15 szt.,
 koła łowieckie, które do tej pory nie inwentaryzowały danieli, winne zająć się ich intensywnym dokarmianiem przede wszystkim owocami kasztanowca,
 zorganizować dodatkowe spotkanie wszystkich kół i nadleśnictwa we wrześniu 2008 r. celem omówienia planów odstrzału danieli.

Organizatorem najbliższego spotkania jest K. Ł. „Jeleń” Włoszakowice.

Na koniec spotkania nadleśniczy podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i duży wkład pracy włożony w wzbogacenie naszego łowiska w nowy gatunek.

Darz Bór