Ważne informacje nt. polowań zbiorowych.

przez | 17 października, 2020

Nowe obostrzenia już od soboty!
Zarząd Główny PZŁ wskazuje, iż do chwili obecnej nie została jeszcze opublikowana zmiana do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758). Bazując na informacjach podanych
przez Prezesa Rady Ministrów na wczorajszej konferencji prasowej Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że należy
przypuszczać, iż od dnia 17 października br. zakazane będzie odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:
• ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie
większa niż 10 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się
na obszarze czerwonym)
• będzie większa niż 25 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym).
Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich
odwołanie. Zarząd Główny zwraca uwagę na to, iż przy takich obostrzeniach praktycznie wykluczona jest
możliwość organizowania polowań zbiorowych na terenie strefy czerwonej, zaś na terenie strefy żółtej
możliwość ta ograniczona jest do minimum. Tyczy się to także polowań tzw. dewizowych. Decyzja co do
organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.