Wyniki Polowania Złoty Rogacz 2019

W ramach polowania indiwidualnego  Złoty Rogacz 2019 w dniach 16/17 sierpnia koledzy myśliwi pozyskali 5 rogaczy, 4 dziki, 5 lisów. Najwięcej zwierzyny pozyskał kol. Dariusz Nowakowski 2 dziki i rogacza. Polowanie Złoty Rogacz zorganizowano po raz pierwszy w naszym Kole taka forma polowania okazała się bardzo skuteczna w pozyskaniu  zaplanowanej zwierzyny.  Polowanie zostało zakończone wspólnym  śniadaniem.

Zawody Strzeleckie Jeleń Brenno Ryś Wschowa

W dniu 01-09-2019 (niedziela) godz 9:00 na strzelnicy w Krutli odbędą się 36 zawody strzeleckie pomiędzy kołem Jeleń Brenno a Ryś Wschowa. Zarząd Koła Ryś Wschowa zaprasza wszystkich myśliwych do wzięcia udziału w tych zawodach. Prosimy zawodników do potwierdzenia swojej obecności wpisem na listę która będzie wywieszona w skrzynce.

 

ZŁOTY ROGACZ

Zarząd Koła Ryś we Wschowie zaprasza kol.myśliwych na polowanie integracyjne ZŁOTY ROGACZ. Polowanie odbędzie się w dniach 16-17- 08-2019 zbiórka w dniu 16-08-2019 o godz. 16:30 na posesji naszego Koła we Wschowie. Członek naszego Koła może zaprosić gościa na polowanie zgłaszając siebie i gościa łowczemu do dnia 10-08-2019. Po zakończeniu polowania będzie wspólny posiłek. Szczegóły u łowczego tel:606708726.

PRACE W ŁOWISKU

Letnie prace w łowisku uprawa pasów zaporowych i budowa nowej ambony. Prace wykonuje stażysta naszego Koła Rajch Mateusz pod nadzorem Łowczego.

 

KUROPATWY

Zasilanie łowiska kuropatwą. Lewandowski Radosław przekazał  nieodpłatnie 30 szt kuropatw dla naszego Koła. W dniu 04-08-2019 kuropatwy zostały wypuszczone w łowisko w obecności Łowczego naszego Koła. Zarząd Koła serdecznie dziękuje kol. Radkowi za wspaniałą inicjatywę zwiększania populacji kuropatwy w naszym łowisku.

 

Polowanie dewizowe na rogacze

W dniach od 25 -07-2019 do dnia 28-07-2019 w naszym kole będą polować myśliwi dewizowi na rogacze. Rejestry wyjazdu w teren będą u Łowczego kto będzie chciał się wpisać na polowanie proszę o kontakt telefoniczny z  Łowczy.

Zarząd    

Parafiada

Urządzenia łowieckie

Łowczy przypomina kol. myśliwym o obowiązku naprawy i utrzymania porządku w okół urządzeń łowieckich (wykoszeniu trawy ). Przy wydawaniu nowych upoważnień do wykonywania polowania będzie brany pod uwagę stan urządzeń łowieckich przynależnych myśliwemu.

 

Komunikat dot. przystrzeliwania broni

Komunikat_dot_przystrzeliwania_broni       

Obwody łowieckie

POWIATOWE NARADY Z PRZEDSTAWICIELAMI KÓŁ ŁOWIECKICH
W dniach 13,14 i 17 czerwca 2019 r. na terenie okręgu zielonogórskiego PZŁ odbyły się narady
z przedstawicielami zarządów kół łowieckich. Tematem przewodnim spotkań było omówienie wstępnego
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa na obwody
łowieckie, którego autorem jest zespół opiniodawczo-doradczy powołany przez Sejmik.
W naradach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Pana Jarosława
Jaszczuka oraz Pana Pawła Bronowskiego. Narady prowadził i reprezentował Polski Związek Łowiecki
kol. Jacek Banaszek – Łowczy Okręgowy.
Kolejność omawianych zagadnień była ściśle sprecyzowana i dotyczyła:
1. Przebiegu granic obwodów łowieckich w stosunku do granic administracyjnych województwa;
2. Granic obwodów łowieckich względem dróg ekspresowych, autostrad trwale ogrodzonych tj. S3,
A2 oraz DK 18;
3. Możliwości połączenia sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich dzierżawionych przez to samo
koło łowieckie;
4. Uwag i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli KŁ.
Na naradach omówiono także: aktualną sytuację epizootyczną w naszym kraju w kontekście ASF, zmiany
w Statucie PZŁ dotyczące funkcjonowania kół łowieckich, przesłane protokoły walnych zgromadzeń kół
łowieckich i najczęściej występujące w nich błędy oraz sprawy bieżące.
Narady odbyły się dzięki uprzejmości Panów Nadleśniczych: Artura Tararuj z Nadleśnictwa Nowa Sól,
Waldemara Babiarz z Nadleśnictwa Żagań, Jana Lesser z Nadleśnictwa Lipinki, Ryszarda Jasińskiego
z Nadleśnictwa Krosno oraz Starosty Powiatu Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego, którzy to
użyczyli sale na potrzeby ww. narad, za co serdecznie dziękujemy!
Darz Bór!
Jacek Banaszek